Статии

Fiyatlar

 

 1. Ultrason ve videozon ile muayene 40 lv

 2. IVF döllenmesinin spontan evresi 1600 lv

 3. Spermogram 100 lv

 4. Otoinseminasyon- evil çift, malzemenin işlenmesi suretiyle 390 lv

 5. Otoinseminasyon- evil çift, ertesi gün tekrarı 150 lv

 6. Heteroinseminasyon- kriyo(donör) bankasından 590 lv

 7. Heteroinseminasyon donör bankasından- ertesi gün 200 lv

 8. Evli çift spermi dondurulması (sadece prosedür) 200 lv

 9. Altı aya kadar sperm, embriyonlar veya yumurtalık muhafaza etmek 300 lv

 10. Donmuş sperm, embriyonlar veya yumurtalıkları çözündürmek /geliştirmek ve seleksiyon/ 100 lv

 11. IVF-ICSI için donör sperm kullanımı 480 lv

 12. IVF/ICS/IUI için işleme ve sperm ayırma 160 lv

 13. IVF prosedürden sonra 2 embriyona kadar dondurmak 200 lv

 14. IVF prosedürden sonra 3 veya 4 embriyona kadar dondurmak 300 lv

 15. IVF prosedürden sonra 4-ten fazla embriyo dondurmak 400 lv

 16. IVF- döllenme 5000 lv

İçerik: stimulasyon sırasında ultrason muayenesi, IVF evresinde hormonal stimulasyonu, ponksiyon, in vitro dölleme, embriyo transferi.

Içermiyor: hazırlık muayeneleri, stimulasyon sırasında hormonal muayeneler.

 1. ICSI- döllenme 5500 lv

Içerik: stimulasyon sırasında ultrason muayenesi, ICSI evresinde hormonal stimulasyonu, ponksiyon, ICSI-döllenme, embriyo transferi.

Içermiyor: hazırlık muayeneleri, stimulasyon sirasında hormonal muayeneleri.

 1. Embriyo transferi 380 lv