ценоразпис

В МЦ БОРА можете да заплатите извършените прегледи, процедури и манипулации по следния ценоразпис,
като това може да стане в брой или чрез ПОС-терминал с карти VISA, VISA Еlectron, Mastercard, Maestro. 
По желание, освен обичайния касов бон, може да Ви бъде издадена и фактура за съответната дейност/процедура  
 
1. Преглед с ултразвук/видеозон                                                                                   40 лв.
2. Консултация до 15 мин/ 20 мин.                                                                         15/20 лв
3. Фоликулометрия / фоликулометрия+абдоминална ехография                          30/40 лв.
4. Предписание за лечение                                                                                       20 лв.
5. Поставяне/махане на спирала                                                                         40 лв.
6. Хидротубация/следоперативна                                                                            50 лв.
7. Електрокоагулация при “раничка”                                                                    60 лв.
8. Интерупцио до 12 г.с.                                                                                                 270 лв
9. Полипектомия-отстраняване на полип                                                                         150 лв.
10. Пробно абразио/Дилатация /Биопсия на мат.шиика                                                  150 лв.
11. Хистеросалпингография (HSG)  (цветна снимка на матка и тръби)                                                   270 лв.
12. Интравенозно вливане/без медикаменти/                                                          50 лв.  
14. Кардиотокографски запис- сърдечни тонове на плода                                             30 лв.
15. Остеометрия ултразвукова                                                                                            25 лв.
16. Оперативна биопсия на тестис                                                                                       550 лв.
 17. Интерференц за една процедура                                                                                     30 лв
18. СО2- Персуфлацио                                                                                                           110 лв
 20. Обща анестезия при IVF/ICSI                                                                                         100 лв.
22. Мукус-пенетрационен тест + спермо-мукусен контактен тест                              80 лв.
23. Отстраняване на Бартолинова киста                                                                     350 лв.
24. Серклаж                                                                                                                           300 лв.
25. Пункция на овариална киста под ехографски контрол                                          400 лв.
26. Лапароскопия                                                                                                              650 лв.
27. Поставяне на катетър /без консуматив/                                                                  20 лв.
 29. Спермограма /Pазширена Cпермограма(виталност+морфология)                        70 лв./100лв
30. Спермограма по критерии и показатели за ЦАР/+виталност + преживяемост       100 лв/130 лв
31. Автоинсеминация- съпружеска с обработка на материала                                   390 лв
32. Автоинсеминация- съпружеска повторение на следв.ден                                     150 лв
33. Хетероиснеминация от криобанка(донорска)                                                              590 лв.
34. Хетероиснеминация от криобанка(донорска)  на следв.ден                                   280 лв.
35. Замразяване на  сперматозоиди(само процедурата)                                                120 лв.
 36. Съхраняване на сперматозоиди, ембриони или яйцеклетки  1/6/12 месеца        50/290/500 лв.
37. Размразяване на сперматозоиди, ембриони или яйцеклетки                                        100 лв.
             /култивиране и селекция/                            
38. Използване на донорски сперматозоиди за IVF-ICSI                                                     550 лв
39 Обработка и сепариране на сперматозоиди за IVF/ICSI/IUI при  <10 милиона мотилни      160 лв.
40. Замразяване на до 2 ембриона след ИнВитро процедура                                           250 лв.
41. Замразяване на 3 или 4 ембриона след ИнВитро процедура                                         350 лв.
42. Замразяване на повече от   4 ембриона след ин витро процедура                                 400 лв.
43. IVF-  ин витро oплождане- пакетна цена                                                                                              5000 лв.  
          (включва: ултразвукови прегледи по време на стимулацията,   
                         хормонална стимулация на IVF цикъла+медикаментите, пункция,   
                         обща анестезия, ин-витро оплождане и култивиране, ембриотрансфер,  
           не включва: подготвителните изследвания, хормонални изследвания  
                                 по време на стимулацията; други медикаменти  
44. ICSI- оплождане- пакетна цена                                                                                                                5500 лв.  
                  (включва: ултразвукови прегледи по време на стимулацията,   
                           хормонална стимулация на ICSI цикъла+медикаментите, пункция
                            обща анестезия, ICSI-оплождане и култивиране, ембриотрансфер,  
           не включва: подготвителните изследвания, хормонални изследвания
                                  по време на стимулацията; други медикамнти
45. Ембриотрансфер                                                                                                             380лв.
46. IVF-  ин витро oплождане-на спонтанен цикъл                                                                     1600 лв.  
47. Издаване на  Епикриза/Служебна Бележка/Протокол/копиране на док.                         10 лв.
48. Подготовка и обработка на документи  за финансиране по  ЦФАР                               20 лв.